top of page

PERSOONLIJKE VERZORGING

Zelfstandig wonen is fijn maar niet altijd gemakkelijk. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, beperking of ouderdom. Heeft u moeite met wassen, aankleden, eten, drinken en de lichamelijke verzorging en er is geen ondersteuning mogelijk van mensen uit uw eigen omgeving? Dan kunt u een beroep doen op professionele verzorging van Wijkzorg Nijmegen. U kunt dan zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Een wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u zelf en wat kunt u met hulp van anderen en welke professionele verzorging heeft u nodig? Op basis hiervan geeft de wijkverpleegkundige de indicatie af.

Wat doet de verzorger? 

De verzorgende van Wijkzorg Nijmegen voert de zorg uit waarvoor u de indicatie heeft gekregen. De verzorger is opgeleid om te ondersteunen bij uw dagelijkse handelingen, zoals opstaan, aan-en uitkleden, naar bed gaan, wassen en douchen. De verzorgende observeert en rapporteert daarover in het zorgdossier. Ze zorgt ervoor dat het zorgproces methodisch wordt uitgevoerd.

Heeft u persoonlijke verzorging nodig? Wijkzorg Nijmegen is uw vertrouwde keuze. Vul vandaag nog het online aanvraagformulier in! Of bel Wijkzorg Nijmegen!

bottom of page